Leica_S_APO

Leica S APO Stereomikroskop

Leica S APO Greenough-Stereomikroskop mit integriertem Video- und Foto-Ausgang