S_APO

Leica S APO

Greenough Stereomikroskop Leica S APO mit hoher Vergrößerungsleistung